GOVLAB010 Congres: Andere tijden, andere sturing

26 januari 2022

MS-Teams vergaderlink (voor gebruik buiten citrix-omgeving)

Hoe kunnen we zowel responsief als veerkrachtig sturing geven aan transities in de Rotterdamse stad en gemeentelijke organisatie?

Hedendaagse grote opgaven als klimaatverandering, digitalisering en de groeiende kansenongelijkheid in de stad stellen de gemeentelijke organisatie stevig op de proef. Tegelijk stelt de maatschappelijke omgeving hoge eisen aan de wijze waarop deze opgaven worden geadresseerd. Sturen van transities moet voortvarend en effectief, maar de organisatie moet ook werken ‘vanuit de bedoeling’, met oog voor ‘de menselijke maat’, ‘opgavegericht’, ‘van buiten naar binnen’ en ‘responsief’. En tegelijk moet ook ‘productie worden gedraaid’, moeten de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet, wil de politiek ook van alles en ligt het gemeentelijk handelen voortdurend onder een vergrootglas. 

De Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam werken inmiddels twee jaar samen in GOVLAB010: een samenwerking waarbij de wetenschappelijke expertise over sturing in organisatieverandering en de praktische kennis en ervaring van de gemeente Rotterdam worden uitgewisseld en gebundeld. De start van een nieuwe bestuursperiode biedt de kans om deze samenwerking te verstevigen en opnieuw te richten. We willen de inzichten uit de onderzoeken van GOVLAB010 gebruiken om de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie steeds mee te laten bewegen met wat de stad en het stadsbestuur nodig hebben. Het congres ‘Andere tijden, andere sturing’ vormt de aftrap van deze nauwere samenwerking en aangescherpte koers.

Het programma 

Op 26 januari 2022 gaan we met elkaar in gesprek over de lessen en inzichten van de afgelopen twee jaar. We verrijken deze in gesprekken en maken samen plannen voor de toekomst. Dit doen we door samen aan de slag te gaan, plenair en in workshops. Het programma is opgebouwd rond de belangrijkste uitdagingen van de gemeente Rotterdam op het gebied van beleid, bestuur en organisatieontwikkeling in deze tijd. We gaan in gesprek over de vraag hoe we deze uitdagingen in samenwerking tussen wetenschap en praktijk kunnen aangaan.

Voor verdere informatie over de workshops en de aanmeldpagina klik hier.

TijdOnderwerp
13:00 – 14:00Welkomstwoord door o.a. Arwin van Buuren en Albert Jan Kruiter
14:00 – 15:00Workshop sessie ronde I
15:00 – 15:10Pauze
15:10 – 16:10Workshop sessie ronde II
16:10 – 16:45 Paneldiscussie met Victor Bekkers, Hermineke van Bockxmeer, Jolanda Denis, Laura den Dulk, Marieke Klösters en Geert Teisman 
16:45 – 17:00 Afsluiting door Rector Magnificus Annelien Bredenoord en gemeentesecretaris Vincent Roozen
Evenement details
  • Datum: 26/01/2022
  • Locatie: Erasmus Universiteit
  • Aanvang: 13:00 uur
  • Afloop: 17:00 uur