Kennisbank

GOVLAB010 is in 2020 gestart met de uitvoering van een aantal innovatieve, praktijkrelevante onderzoeken die zijn gericht op het creëren van maatschappelijke impact. Kennisvragen vanuit de gemeente Rotterdam worden via GOVLAB010 uitgezet bij EUR-onderzoekers die qua onderzoekfocus daarop aansluiten. GOVLAB010 speelt de rol van kennismakelaar en stelt de opgedane kennis beschikbaar via de ‘kennisbank’ op deze website. Dit kunnen zijn; rapporten, essays, visiestukken, artikelen, webinars en meer.