DOELEN VOOR DOENERS

Publicatie

De SDG’s zijn de 17 doelen die de VN heeft vastgesteld voor een betere wereld in 2030. De gemeente Rotterdam verkent momenteel op welke manier de SDG’s kunnen worden toegepast. Als onderdeel van deze verkenningstocht heeft zij GOVLAB010 de opdracht gegeven om samen met een team van ambtenaren dat dit traject trekt te onderzoeken hoe er al met de SDG’s wordt gewerkt binnen de gemeentelijke organisatie, welke kansen er liggen, welke belemmeringen worden ervaren en welke randvoorwaarden nodig zijn voor het werken met SDG’s.

Als resultaat werd een rapport opgesteld getiteld ‘Doelen voor doeners’ met aanbevelingen over vragen als: welke rol kunnen de SDG’s spelen in de verbinding tussen het maatschappelijke en fysieke domein, het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden en het evalueren van beleid? Van belang daarvoor zijn bewustwording, bestuurlijk commitment en een vertaling van de SDG’s naar de opgaven in de stad. Het rapport is op te vragen bij het GOVLAB010-team