GETOUWTREK ZONDER BESTEK

Publicatie

Klik hier voor de publicatie

Het doelgroepenvervoer is er voor Rotterdammers die niet zelfstandig met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen. In Rotterdam maken ongeveer 35.000 mensen gebruik van het doelgroepenvervoer.

Dat komt neer op zo’n 7000 ritten per dag met een prijskaartje van ruim 30 miljoen euro per jaar. Lange tijd had elke doelgroep, zoals leerlingen van het speciaal onderwijs, bezoekers van de dagbesteding of medewerkers van een sociale werkplaats, zijn eigen contract- en aanbestedingstraject. 

In het kielzog van de decentralisaties besloot de gemeenteraad in 2013 de contracten van de doelgroepen te integreren. In de jaren daarna werd het vervoer opnieuw doordacht en aanbesteed. In het rapport “Getouwtrek zonder bestek. Controverse over beleidsinnovatie in het Rotterdamse doelgroepenvervoer” analyseren Hans Joosse MSc, prof. dr. Geert Teisman en prof. dr. Arwin van Buuren van de Erasmus Universiteit Rotterdam de beleidsdynamiek in de periode 2013-2020.

Op basis van ruim vier jaar onderzoek, 60 gesprekken en 400 documenten ontrafelen zij de controverse rond het nieuwe doelgroepenvervoer en schetsen zij een richting voor het ontwikkelen van beleid en organisatie die meer recht doet aan het daarmee  samenhangende ingewikkelde karakter van publieke vraagstukken.