Onderwijs

GOVLAB010 zoekt nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs. Zo schrijven meer dan 200 Bestuurskunde studenten een plan van aanpak voor de gemeente Rotterdam over een bepaald sturings- of transitievraagstuk in het kader van het Bachelor 3 vak ‘Management Consultancy & Policy Advice’.

Meer informatie over de onderwijsmodules zal snel volgen.