Onderwijs

GOVLAB010 zoekt nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs. Zo schrijven meer dan 200 Bestuurskunde studenten een plan van aanpak voor de gemeente Rotterdam over een bepaald sturings- of transitievraagstuk in het kader van het Bachelor 3 vak ‘Management Consultancy & Policy Advice’ en werken studenten in het Design Atelier aan een ontwerpopdracht voor de publieke sector.


Management Consultancy & Policy Advice

200 bestuurskunden studenten studenten een plan van aanpak voor de gemeente Rotterdam over een bepaald sturings- of transitievraagstuk in het kader van het Bachelor 3 vak ‘Management Consultancy & Policy Advice’. De gemeente opent een tnderproces, exclusief voor de studenten. Studenten worden uitgedaagd offertes te schrijven voor de gemeente over issues rondom de ‘governance van transities’. Hiermee krijgen studenten de unieke kans om te werken aan een ‘real-life’ opdracht en om maatschappelijke impact te bereiken met hun academische kennis en innovatieve ideeën.

Design Atelier

Met het Design Atelier werken studenten in groepen aan een ontwerpopdracht die wordt verstrekt door een opdrachtgever uit de publieke sector. De studenten ontwerpen een onderbouwd voorstel voor een mogelijke oplossing van een knellend vraagstuk waar de opdrachtgever mee worstelt. Kenmerkend voor het Design Atelier is dat het gaat om hedendaagse vraagstukken in en rond het openbaar bestuur en dat de vraagstukken door middel van een design aanpak worden aangepakt in samenwerking met verschillende betrokken stakeholders.

Afstudeerstages en masterscripties

Meer informatie volgt binnenkort