Een potpourri aan programma’s

Reflecties op de inzet van programma’s bij de Gemeente Rotterdam

Klik hier voor de publicatie

In Rotterdam is het gebruik van programma’s populair. En juist daarom lijkt hun effectiviteit aan erosie onderhevig. Programma’s worden vaak ingezet om een vraagstuk op te lossen waar additionele inzet voor nodig is, die niet zo makkelijk ‘binnen de lijn’ kan worden gemobiliseerd. Met een programma laat je zien dat je een vraagstuk serieus neemt. Programma’s zijn als het ware een hulpstructuur om zaken gedaan te krijgen die binnen de staande lijnorganisatie veel moeilijker zijn op te lossen. Programma’s hebben (meestal) een eigen signatuur, wat budget en een eigen mandaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat programma’s populair zijn. Maar toch zijn programma’s geen panacee voor alle problemen die de bureaucratie niet kan oplossen. Niet zelden worstelen programma’s met hun aanpak, doel en scope.

Met hun eigen worsteling als directe aanleiding heeft het programma Lokale Samenwerking Zorg en Veilig (LSZV) aan GOVLAB010 gevraagd om te reflecteren op het fenomeen programma en de inzet van programma’s binnen de gemeente.

Prof. dr. Arwin van Buuren

GovLab010 biedt ons de kans om ontwerpgericht kennis te ontwikkelen over 'governance' rond de grote, maatschappelijke opgaven van de stad.

DR. Hans Joosse

Samen met de gemeente en van binnenuit werken aan de belangrijkste uitdagingen rond bestuur, beleid en organisatieontwikkeling