Leren van pilots

Hoe pilots echt tot verandering kunnen leiden in de gemeente Rotterdam

Klik voor publicatie

Prof. dr. Arwin van Buuren

GovLab010 biedt ons de kans om ontwerpgericht kennis te ontwikkelen over 'governance' rond de grote, maatschappelijke opgaven van de stad.