Onderzoeken

GOVLAB010 stelt kennisvragen op, waarna zij de mogelijkheden voor onderzoek verkent en verbindingen legt met onderzoekers binnen de EUR. De onderzoeksvragen hebben een bestuurskundige insteek, maar kennen vaak ook sterke raakvlakken met andere disciplines als bedrijfskunde, rechten, psychologie, economie, sociologie of filosofie. In die gevallen streeft GOVLAB010 zoveel mogelijk naar interdisciplinair onderzoek. Zie hieronder enkele afgeronde onderzoeken.