Over GOVLAB010

De grote maatschappelijke vraagstukken vragen om een krachtige en slagvaardige gemeente. De gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de oprichting van GovLab010. Een samenwerking waarbij de wetenschappelijke expertise over sturing in organisatieverandering en de praktische kennis en ervaring van de gemeente Rotterdam worden uitgewisseld en gebundeld. Het initiatief wordt ondersteund door het College van Bestuur van de EUR en de gemeente Rotterdam.

Ons GOVLAB010 team

Prof. dr. Arwin van Buuren

Erasmus Universiteit Rotterdam

Academic Director GovLab010

GovLab010 biedt ons de kans om ontwerpgericht kennis te ontwikkelen over ‘governance’ rond de grote, maatschappelijke opgaven van de stad.

Dr. Menno Huijs

Gemeente Rotterdam

Coördinator

Door als gemeente en EUR samen na te denken over de complexe sturingsvraagstukken van de stad, worden we samen slimmer en effectiever!

Dr.Ir. Lizet Kuitert

Erasmus Universiteit Rotterdam

Coördinator

GovLab010 biedt mij als onderzoeker de mogelijkheid om de complexe maatschappelijke transitievraagstukken van vandaag zowel te ontrafelen als aan te pakken.

ir. Geert Brinkman

Erasmus Universiteit Rotterdam

Bij Govlab010 gaan wetenschap en praktijk hand in hand voor een gemeentelijke organisatie van de 21e eeuw.

DR. Vivian Visser

Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoeker

Bij GovLab010 versterken wetenschap en praktijk elkaar, door gezamenlijk te leren over sturing in complexe maatschappelijke opgaven van de stad.

Dr. Joëlle van der Meer

Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoeker

In een dynamische en snel veranderende stad, biedt Govlab010 houvast door inzichten uit de wetenschap te verbinden aan de praktijk.

Jacky Verhulst MSc

Erasmus Universiteit Rotterdam

Junior onderzoeker

Een mooie samenwerking waarin we samen met de gemeente actuele maatschappelijke vraagstukken onderzoeken.

Kathelijn Verbanck BA

Gemeente Rotterdam

Projectmedewerker

Bij GOVLAB010 komen innovatie, wetenschap en gemeente samen in één en door deze bundeling van krachten wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig Rotterdam.

Tijn Sinke MA

Gemeente Rotterdam

Strateeg

De stad besturen is zo makkelijk nog niet; GOVLAB010 is waar we samen leren en evalueren over hoe het beter kan

Nair Betencourth Chantre MSC

Gemeente Rotterdam

Strategisch adviseur

De Rotterdamse samenleving verandert, aan ons de taak om continu te blijven leren, met elkaar!

Geoffrey Oliviera

Gemeente Rotterdam

Govlab is onze kritische vriend waarmee we samen kijken hoe we ons als gemeente verder kunnen ontwikkelen

Onderzoekers

Dr. Wouter Spekkink

Erasmus universiteit

In Govlab010 pakken we taaie vraagstukken aan die je alleen in een goede dialoog tussen wetenschap en praktijk kan aanpakken.

dr. Nele (N.J.L.) Cannaerts

Erasmus Universiteit Rotterdam

Govlab010, de plek om als wetenschapper samen met de praktijk te exploreren en te exploiteren!

Founding partners

Onderzoekssamenwerking met: