Over GOVLAB010

De grote maatschappelijke vraagstukken vragen om een krachtige en slagvaardige gemeente. De gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de oprichting van GovLab010. Een samenwerking waarbij de wetenschappelijke expertise over sturing in organisatieverandering en de praktische kennis en ervaring van de gemeente Rotterdam worden uitgewisseld en gebundeld. Het initiatief wordt ondersteund door het College van Bestuur van de EUR en de gemeente Rotterdam.

Ons GOVLAB010 team

Prof. dr. Arwin van Buuren

Erasmus Universiteit Rotterdam

Academic Director GovLab010

GovLab010 biedt ons de kans om ontwerpgericht kennis te ontwikkelen over ‘governance’ rond de grote, maatschappelijke opgaven van de stad.

Dr. Menno Huijs

Gemeente Rotterdam

Coördinator

Door als gemeente en EUR samen na te denken over de complexe sturingsvraagstukken van de stad, worden we samen slimmer en effectiever!

Hans Joosse MSc

Erasmus Universiteit Rotterdam

Coördineren en inventariseren

Samen met de gemeente en van binnenuit werken aan de belangrijkste uitdagingen rond bestuur, beleid en organisatieontwikkeling

ir. Geert Brinkman

Erasmus Universiteit Rotterdam

Bij Govlab010 gaan wetenschap en praktijk hand in hand voor een gemeentelijke organisatie van de 21e eeuw.

Fey Al Faidi MSc

Erasmus Universiteit Rotterdam

Junior onderzoeker

Een leuke manier om wetenschappelijke expertise en praktische kennis bij elkaar te brengen.  

Manon Koopman MSc

Erasmus Universiteit Rotterdam

Junior onderzoeker

Govlab010 tackelt maatschappelijke transitie vraagstukken door praktijk en wetenschap te verbinden!

Nadia Koedoot BA

Gemeente Rotterdam

Communicatieadviseur

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus hopelijk zal dit platform ook een hoop mensen kunnen inspireren en verder brengen.

Kathelijn Verbanck BA

Gemeente Rotterdam

Projectmedewerker

Bij GOVLAB010 komen innovatie, wetenschap en gemeente samen in één en door deze bundeling van krachten wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig Rotterdam.

Onderzoekers

Prof. dr. Derk Loorbach

Erasmus Universiteit Rotterdam /DRIFT

GovLab010 koppelt beleidsmakers en onderzoekers aan elkaar op een creatieve manier om met elkaar iets nieuws te doen: samen te onderzoeken in theorie en praktijk hoe beleid beter kan.

Prof. Dr. M. Van der Steen 

Erasmus Universiteit

Ik vind het interessant om me te verdiepen in de manier waarop overheid en samenleving rondom maatschappelijke vraagstukken samen kunnen komen tot nieuwe en betere oplossingen.

Dr. Wouter Spekkink

Erasmus universiteit

In Govlab010 pakken we taaie vraagstukken aan die je alleen in een goede dialoog tussen wetenschap en praktijk kan aanpakken.

dr. Nele (N.J.L.) Cannaerts

Erasmus Universiteit Rotterdam

Govlab010, de plek om als wetenschapper samen met de praktijk te exploreren en te exploiteren!

Dr.Ir. Lizet Kuitert

Erasmus Universiteit Rotterdam

GovLab010 biedt mij als onderzoeker de mogelijkheid om de complexe maatschappelijke transitievraagstukken van vandaag zowel te ontrafelen als aan te pakken.

Founding partners

Onderzoekssamenwerking met: