TUSSEN TRADITIE EN TRANSITIE

Publicatie

Een verkenning van veranderbeweging Reyeroord+

Klik hier voor het onderzoek

In overheidsland wordt steeds meer gesproken van actief burgerschap: bewoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt en zich inzetten voor een sociale en veilige leefomgeving. Overheden verwachten meer eigen initiatief van bewoners, maar tonen ook zelf extra inzet om het verantwoordelijke burgerschapsideaal aan te prijzen en voor te leven. In deze trend past ook de beweging Reyeroord+, een eigenzinnige en energieke groep ambtenaren bij de gemeente Rotterdam. Ze stelt zich ten doel de wijk Reyeroord in Rotterdam-IJsselmonde om te vormen tot een samen-wijk die bovendien vooroploopt in transities rond energie, circulariteit en technologie.

Een jaar lang hebben twee bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit deze beweging gevolgd. Wat drijft hen en hoe werken ze precies? Lukt het om bewoners “wakker te kussen” door met groot enthousiasme actief te zijn in de wijk? En krijgt Reyeroord+ de gemeentelijke organisatie mee in deze alternatieve, buiten-de-kaders-denkende werkwijze, zonder de traditie (structuur, regels, orde) overboord te gooien? Reyeroord+ is een belangrijk, spannend en misschien ook wel controversieel experiment.

De uitkomst is onzeker en de weg ernaartoe moet steeds worden gezocht. Reden genoeg voor een opbouwend-kritische reflectie op deze veranderbeweging, met als doel om de lessen uit Reyeroord+ te benutten voor transities en organisatieontwikkeling. Hans Joosse is promovendus Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoekt het belang van complexiteit en eenvoud voor succesvol overheidshandelen. Arwin van Buuren is hoogleraar Bestuurskunde aan dezelfde universiteit. Zijn onderzoek richt zich op bewonersparticipatie, uitnodigend bestuur en design.