Doelen voor doeners

De Sustainable Development Goals als versneller naar een duurzame toekomst van Rotterdam.

Klik hier voor de publicatie

Dit onderzoek gaat over het werken met de Sustainable Development Goals (SDG’s) bij de gemeente Rotterdam. Het is de ambitie van Rotterdam om de doelen als gemeenschappelijke taal en integraal raamwerk te gebruiken om meer integraal te werken, strategischer keuzes te kunnen maken en de impact van de gemeente op het gebied van de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling (sociaal, ecologisch en economisch) te vergroten. De gemeente Rotterdam heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gevraagd om de eerste ervaringen met het werken met de SDG’s binnen de gemeentelijke organisatie op te halen, de kansen, belemmeringen en mogelijkheden die betrokkenen zien te inventariseren en kansrijke ontwikkelrichtingen te schetsen.

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Bestuurskunde en Sociologie) hebben in de vorm van interviews en een workshop met ambtenaren gesproken over het werken met de SDG’s.

Op basis van de interviews en workshop is een aantal hoofdrichtingen beschreven met de meerwaarde en ontwikkelpotentie van het werken met de SDG’s bij de gemeente Rotterdam. De doelen als gemeenschappelijke taal kunnen ten eerste transdisciplinaire samenwerking en partnerschappen aanjagen en faciliteren. Ook bieden ze een integraal raamwerk voor het creëren van publieke waarden en brede welvaart. Daarnaast kunnen de SDG’s als referentiekader dienen voor evaluatie en verantwoording van beleid. Dit is relevant voor sturing, monitoring, en prestatie- en impactmeting en biedt mogelijkheden om te leren en te verbeteren.

DR. Hans Joosse

Samen met de gemeente en van binnenuit werken aan de belangrijkste uitdagingen rond bestuur, beleid en organisatieontwikkeling

Prof. dr. Arwin van Buuren

GovLab010 biedt ons de kans om ontwerpgericht kennis te ontwikkelen over 'governance' rond de grote, maatschappelijke opgaven van de stad.