Werk aan de wijk

Lessen uit wijkprogramma’s voor de Rotterdamse wijkdemocratie

Klik hier voor de publicatie

Met ingang van 2022 zijn er 39 wijkraden in Rotterdam, die democratisch gekozen worden door bewoners van de wijk en bedoeld zijn als brug tussen de wijk en de gemeente. Naast de plannen die wijkraden (en daarvoor gebiedscommissies, wijkcomités) zelf maken, zijn er de afgelopen jaren in verschillende wijken ook andere programma’s opgesteld en uitgevoerd, zoals wijkprogramma’s of buurtverbeterplannen. De Gemeente Rotterdam, specifiek de rayondirectie van het cluster Dienstverlening, stelt zich de vraag wat er geleerd kan worden van deze wijkprogramma’s en hoe deze lessen benut kunnen worden bij het werken met de huidige wijkakkoorden en de bredere beweging Wijk aan Zet. Wat zijn de lessen uit het werken met wijkprogramma’s? En wat betekenen deze voor het huidige bestuursmodel en de interactie tussen stad en wijk?

DR. Hans Joosse

Samen met de gemeente en van binnenuit werken aan de belangrijkste uitdagingen rond bestuur, beleid en organisatieontwikkeling

Manon Koopman MSc

Govlab010 tackelt maatschappelijke transitie vraagstukken door praktijk en wetenschap te verbinden!

Jacky Verhulst MSc

verhulst@essb.eur.nl

Een mooie samenwerking waarin we samen met de gemeente actuele maatschappelijke vraagstukken onderzoeken.

Prof. dr. Arwin van Buuren

GovLab010 biedt ons de kans om ontwerpgericht kennis te ontwikkelen over 'governance' rond de grote, maatschappelijke opgaven van de stad.